Høyspentmaster i aluminium for 22kV-132kV strømnett

Lav Vekt

Hyndlas fagverksmast i aluminium er den klart letteste masten for 132 kV linjer

HMS og miljøvennlig

Hyndlas mast er 100% resirkulerbar og produsert med 100% fornybar energi, og er helt ufarlig å jobbe med.

Digital tvilling

En avansert beregningsmodell gjør prosjekteringen enkel, også for forankring- og vinkelpunkter.

En høyspentmast som er snill mot naturen og montører

  • En komplett H-mast konfigurasjon opp til 24 meter veier under 1000 kg og kan dermed enkelt flys ferdig montert med et standard helikopterløft.
  • Masten kan festes til fjell med fjellbolter eller graves ned i bakken, avhengig av grunnforhold.
  • Aluminium er verdens mest resirkulerbare material. Dette gir Hyndlas mast et veldig lavt karbonavtrykk.
  • Hyndlas aluminiumsmast er trygg og jobbe med, krever ingen arbeid i høyden, og er helt ufarlig for naturen. Med forskjellige konfigurasjoner dekker vi alle behov uten bardunering, som sammen med en lett vekt og fleksible fundamenteringsløsninger gir et minimalt avtrykk i naturen.
  • Vår digitale tvilling gjør prosjekteringen smidig, nøyaktig, og godt dokumentert. Hyndlas unike erfaring med ikke-lineære finite element analyser gjør at vi kan levere analyser med ekstrem nøyaktighet.

Digital Tvilling

Nøkkelen til høyspentmastens lette vekt og høye styrke ligger i en avansert beregningsmodell som gjør det mulig å bygge nye profilgeometrier med maksimal styrke.

Impetus Afea Solver er en robust, ikke-lineær finite element kode som gjør det mulig å bruke geometrier som ikke kan håndteres av enklere beregningsprogram. Dette gjør at vi kan bygge større geometrier med tynnere vegger, slik at stivheten i materialet utnyttes bedre globalt.

Den samme, nøyaktige modellen bruker vi også for å prosjektere individuelle master slik høyspentmastens bruddsikkerhet under dimensjonerende vind og islaster er godt dokumentert for hele prosjektet.